Bladkali TS

Bladkali TS is een speciale bladmeststof voor het toedienen van extra kalium (25% K20) als bladvoeding. Tevens is Bladkali TS rijk aan zwavel (42% SO3). Bladkali TS bevat geen chloor. Daar een Kali tekort niet meer in het seizoen gecompenseerd kan worden met een bodem bemesting is Bladkali TS de uitgelezen oplossing om een kali tekort via het blad te compenseren. Vooral bij aardappelen, bolgewassen en fruit kan kali gebrek eenvoudig optreden.

Lees het Bladkali_TS_informatieblad.

(In Deutschs: Bladkali_TS_Produktinformation.)