P-Focus

P-Focus is een startmeststof met fosfaat die toegepast wordt in de rij. Groot voordeel is dat deze meststof goed is te mengen met allerlei fungicides, zonder dat hierbij de doppen verstop raken.

Dosering
Toepassing in de rij: 50l P-Focus/ha (oplossen in minimal 50 liter water per hectare).
Toepassing via bladbemesting: 20l P-Focus/ha (oplossen in minimaal 200l per hectare).

Wanneer u P-Focus wenst te combineren met fungicides, wordt de volgende menging geadviseerd:
Wanneer men Subliem en Actara wil mengen met P-Focus:

  Water (min 50l/ha)
  Subliem
  Actara
  P Focus.

Wanneer men Amistar en Actara wil mengen met P-Focus:

  P focus
  Water (min 50l/ha)
  Amistar
  Actara.
Gegarandeerde analyse:
Totaal stikstof (N)………………… 10%
Fosfaat (P2O5)…………………….. 18%
Fosfaat (P2O5)…………………….. 18%
Kali (K2O)…………………………….. 4%
Zwavel (S)……………………………. 1%
Mangaan (Mn)…………………….. 0,5%
Zink (Zn)………………………………. 0,5%
Product eigenschappen
Soortelijk gewicht 1,28.
pH 6,8 – 6,8.
Verschijning: Bijna kleurloos.
Verpakking:
Can (25kg).
IBC (1250kg).